Royal Flush privjesak (srebrni) sprijeda - Popular Jewelry - Njujork
Tanka osmerokutna narukvica (srebrna) sprijeda - Popular Jewelry - Njujork
Privezak od morskog psa koji skače (srebrni) sprijeda Popular Jewelry - Njujork
Privezak za velike pse u srebrnoj boji (srebrna) Popular Jewelry Njujork
3D egipatski prsten Kleopatra (srebrni) Popular Jewelry Njujork
Srebrna Franco narukvica (srebrna) Popular Jewelry Njujork
Prsten za lubanje bicikla (srebrni) sprijeda - Popular Jewelry - Njujork
Starfish Antique Ring (Silver) prednji dio - Popular Jewelry - Njujork
Prednja strana Mermaid-ovog siluetnog prstena (srebrna) - Popular Jewelry - Njujork
Srebrni leopard Bangle (Srebrni) Popular Jewelry Njujork